زمان

لە ویکیفەرھەنگ
بۆ ڕێدۆزی بازبدە بۆ گەڕان بازبدە

زمان دوو واتای ھەیە: زمانی قسە پێکردن لەگەڵ پارچەیەکی جەستەی مرۆڤ کە لە ناو دەمدا ھەیە و بەکاردەھێندرێت بۆ قسەکردن.